Menu

Marc Navarro mostra com fer una guardiola

El professor de ceràmica de volums de l'Artífex, Marc Navarro, ens ensenya a fer una guardiola.