Menu

Marc Navarro mostra com fer una màscara de Carnaval. Part 1

El professor de ceràmica de Volums, Marc Navarro, mostra els primers passos per fer una màscara de Carnaval.