Menu

Marc Navarro mostra com deformar una peça de ceràmica

El professor de Ceràmica de Volums de l'Artífex, Marc Navarro, ens ensenya a deformar una peça.