Menu

Marc Navarro mostra com fer un pop amb plastilina

 El professor de ceràmica de volums de l'Artífex, Marc Navarro, mostra com fer un pop senzill amb plastilina.