Menu

Marc Navarro mostra com fer un plat de ceràmica

El professor de Ceràmica de Volums de l'Artífex, Marc Navarro, ens ensenya a fer un plat de ceràmica amb torn.