Menu
  • Queda't a casa
  • Respecta les mesures d'higiene
  • Manté les distàncies
  • Només mobilitat individual per a urgències justificades

RESTRICCIONS ACTIVITATS COVID-19 DEPARTAMENT INTERIOR

També es fa una crida als comerços oberts a seguir les recomanacions del Departamenr de Salut per als establiments que poden obrir

  • Reforçar mesures d'higiene personals, dels productes i del material usat.
  • Ús de mascaretes i guants
  • Mantenir les distàncies de seguretat

MESURES SEGURETAT DEPARTAMENT DE SALUT