Menu

Marc Navarro mostrar com engalbar i esgrafiar

El professor de ceràmica de volums de l'Artífex, Marc Navarro, ens ensenya a engalbar i esgrafiar una peça abans d'anar al forn.