Menu

Lluís Amaré - Confecció d'un teatre amb una capsa de cartró

 El professor de l'Artífex, Lluís Amaré ens ensenya a fer un teatre amb una capsa de cartró.